MİSVAK KULLANMAK… “Cibril (a.s.) bana her gelişinde misvak kullanmamı emrederdi. Öyle ki dişlerimin zedeleneceğinden endişe ederdim.” (İbn-i Mâce) Misvak: İlim dilinde “Salvadora persika” adı verilen halk arasında “Erak ağacı” olarak bilinen ve Avrupa’lıların dilinde “Şecere-i Muhammedî” İslâm litaratüründe ise, bu ağaca Misvak denir.Eski asırlardan beri insanlar tarafından kullanılan bu harika fırça Hazret-i Allah’ın kullarına ikram […]