ÇATALCA’da bir lokantada 155 kilo yaban domuzu eti yakalandı. Gazeteler yazdı, TV’ler duyurdu. Etlerden nümune alınmış, tahlil yapılacakmış. Toplum bu gibi haberlerden fazla etkilenmiyor. Uzun yıllardan beri halkımıza külliyetli miktarda evcil ve yaban domuzu eti yediriliyor. Yurdumuzun Batı kısmında bir yığın domuz çiftliği faaliyet gösteriyor. Koyun ve sığır bir defada bir yavru yapıyor, domuz on […]