Yeryüzünde ki bütün nimetleri insanın hizmetine sunan Allahtır. Allahu Teala insanlar arasında ki iletişim ve ilişkilere büyük önem vermiştir. İnsanlar ve ülkeler arasındaki en önemli iletişim yollarından bir de ticarettir. Ticaret; üretici ile tüketici arasında kurulan bir köprüdür. Kurulan bu ticari köprüler sebebiyle insanlar ve ülkeler arasında iletişim ve ilişki kurulmaya başlar. Dinimiz İslam ticareti […]