hadis – ikiyüzlülük

Posted on: 16 Ocak 2010, by :

Hadis No : 1995

Ravi: Ebu Hüreyre

– Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”

Kaynak: Buhari, Edeb 52; Müslim, Fedail 199, (2526); Muvatta, Kelam 21, (2, 991); Tirmizi, Birr 78, (2026);

yetim hakkı
Hadis : Cenab-ı Hakk`ın şu sözleri nazil olduğu zaman: “Yetim rüşdüne erinceye kadar, onun malına o en güzel olanından başka bir suretle yaklaşmayın”; keza “Yetimlerin mallarını haksız (ve haram) olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir” (Nisa, 10) yanında yetim bulunanlar hemen gidip yetimlerin yiyeceğini ve içeceğini kendilerinin yiyip içeceklerinden ayırdılar. Yetime ait yiyecek ve içeceklerden bir şey artsa ona dokunulmuyor, yiyinceye veya kokuşup bozuluncaya kadar saklanıyordu. Bu hal, bir kısım müşkilatlara sebep oldu. Durum Resulullah (sav)`a arzedildi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: “Sana yetimleri sorarlar. De ki; “Onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir” (Bakara, 220). Bu ayet üzerine yetimlerin yiyeceklerini ve içeceklerini kendi yiyecek ve içeceklerine karıştırdılar.”
HadisNo : 480

Hadis No : 0945

Ravi: Enes

– Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanoğlunun herbiri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tövbekar olanlarıdır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 50, (2501); İbnu Mace, Zühd 30, (4251)

————————-

ZENGİNLİK ÜZERİNE
Ravi: Ebu Hüreyre

– Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.”

Kaynak: Buhari, Rikak 15; Müslim, Zekat 120, (1051); Tirmizi, Zühd 40, (2374)

—–

DİN

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR
Konu : Bakara Suresi
Ravi : İbnu Abbas(r.a.)
Hadis : “Dinde zorlama yoktur” (Bakara 256) ayeti Ensar hakkında inmiştir. Şöyle ki: Medine`de çocuğu yaşamayıp ölen kadınlar, “çocuğum yaşarsa Yahudi dini üzerine yetiştireceğim” diye adakta bulunurdu. Benu Nadir Yahudileri Medine`den sürüldükleri vakit, bunlar arasında Yahudileştirilmiş çok sayıda Ensar çocuğu vardı. Ensariler: “Çocuklarımızı onlara terketmeyiz” dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk: “Dinde zorlama yoktur, artık iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır…” (Bakara) ayetini inzal buyurdu.
HadisNo : 503

———-

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

İçinizden, insanları hayra çağıracak iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun.

SADAKALLAHULAZİYM

Ali İmran, 104

AYRICA

RESULULLAH (S.A.V.) şöyle buyuruyor:

Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman müslümanın kardeşidir. Böylece bütün müslümanlar kardeştir.

Veda Hutbesi

Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz, ya da, Allah, yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz, fakat duanız kabul olmaz

Tirmizi, Fiten, 9

—————–

TEVBE

Hadis No : 0941

Ravi: İbnu Ömer

– Resulullah (sav) buyurdular ki: “Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 103, (3531); İbnu Mace, Zühd 30, (4253)

—–

HELAL – HARAM

Hadis No : 5153

Ravi: Ebu Hureyre

— Resulullah (sav) buyurdular ki: “Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı oduğuna hiç aldırmayacak.” [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Böylelerinin hiç bir duası kabul edilmez.”]

Kaynak: Buhari, Büyu 7, 23; Nesai, Büyu 2, (7, 243)

————–

Hadis No : 4294

Ravi: Ebu Hüreyre

– Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah kıskançtır, mü’min de kıskançtır. Allah’ın kıskanması, mü’minin Allah’ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.

Kaynak: Buhari, Nikah 107; Müslim, Tevbe 36, (2761); Tirmizi, Rada 14, (1168)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.