Ticaretin Ruhu.

Posted on: 14 Ekim 2018, by :
ticaret

Yeryüzünde ki bütün nimetleri insanın hizmetine sunan Allahtır. Allahu Teala insanlar arasında ki iletişim ve ilişkilere büyük önem vermiştir. İnsanlar ve ülkeler arasındaki en önemli iletişim yollarından bir de ticarettir.

Ticaret; üretici ile tüketici arasında kurulan bir köprüdür. Kurulan bu ticari köprüler sebebiyle insanlar ve ülkeler arasında iletişim ve ilişki kurulmaya başlar.

Dinimiz İslam ticareti HELAL saymış ve teşvik etmiştir. Dinimizin teşvik ettiği ticaretin ruhunda ise doğruluk yatmaktadır. İnsanların bir ruhu olduğu gibi, mesleklerinde bir ruhu vardır. Ticaret mesleğinin ruhu ise doğruluktur.

Ticaret Ahlakı prensipleri içersinde ;

  1. Doğru imalat yapma,
  2. Malın vasıflarını doğru olarak bildirme,
  3. Ölçü ve tartı da asla hile yapmamak,
  4. Alırken ve satarken asla doğruluktan ayrılmamak,
  5. Yalan söylememek,
  6. Günümüzün şartlarına göre ticaretin kurallarını bilmek,  ticaret erbabının uyması gereken prensipleridir.

Allah-u Teala İsra Süresi 35. Ayette mealen şöyle “Alışverişi yaparken, ölçüp tartarken asla doğruluktan ayrılmayın.Eğer doğruluk üzere hareket ederseniz sizin için, geleceğiniz için en hayırlısı olan budur” buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerin de şöyle buyurmaktadır :

“Şüphesiz ki bir insanın verdiği en helal lokma,helal yollardan kazandığı kazancından yediği lokmadır (insanın çocuğuda kendisinin bir kazancıdır.) “ (Tırmizi.)

Bir başka hadisi şeriflerin de şöyle buyurmaktadır : “İnsanın helalinden kazandığı maldan kendisine, ailesine, çoluk çocuğuna ve hizmeti altındakilere yaptığı bütün harcamalar sadaka yerine geçer.” (İbn-i mace)

Eğer bir müslüman ticareti ruhuna uygun dosdoğru yaparsa Peygamber Efendimizin iltifatına ve müjdesine nail olmuş olur. O da şudur : “Güvenilir ve emniyet edilen tacir, kıyamet günün de Sıddıklarle, velilerle ve Nebilerle beraber haşr olacaktır. “ (İbn-i mece)

Her şey zıddı ile ölçülür. Ticarette doğruluktan ayrılmayanlar nasıl ki Peygamber Efendimizin bu müjdesine ve iltifatına nail olmuşlarsa, doğruluktan ayrılanlar ise hem dünyada hemde ahirette kaybedenlerden olacaklardır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Haramdan kazanılan malı, hayra sarf etsen Allah kabul etmez, yanında taşısan cehennemden bir ateş parçası taşımış olursun” buyurmaktadır. (ibn-i mece)

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise;

“En büyük aldatıcı,kendisine inanan ve güvenen insanı aldatandır” buyurmaktadır.

Bu duygu ve düşünceler ile Cenabı-ı Allah hepimize, helal kazancı nasip etsin.

 

Bu günlerde elime geçen bir not. Kim kaleme almış bilmiyorum arşivi düzenlerken elime geçti. Enflasyon ve yükselen dövizi bahane eden tüccarlarımıza hediye olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.